Sünnet

Bilgin

Global Mod
Global Mod
Sünnet hakkında bilmeniz gerekenler:

Sünnet, glans penisi (penisin baş kısmını) örten prepisyum ismi verilen sünnet derisinin makul form ve uzunlukta cerrahi yolla kesilerek alınması ve penis uç kısmının açığa çıkarılması sürecidir. Tedaviye cevap vermeyen fimozis (sünnet derisi yapışıklığı), sık idrar yolu

enfeksiyonu geçirilmesi, vezikoüreteral reflü (idrarın mesaniçin böbreğe geri kaçışı), işeme bozukluğu ve balanit (penis başı enfeksiyonu) varlığında planlanarak, parafimozis (sünnet derisinin geri çekilmesi ve yerine getirilememesi durumunda kanlanmanın bozulması) varlığında ise ivedilikle yapılması gereklidir. Fakat ülkemizde de olduğu üzere birçok vakit sünnet dini ve sosyokültürel sebeplerden ötürü yapılır.

Tıbbi müdahalenin kim tarafınca nerede, ne biçimde ve nasıl yapılacağı:

Bu operasyon lokal olarak bir hekim tarafınca yahut genel anestezi altında, bir Çocuk cerrahisi uzmanı tarafınca ameliyathanede gerçekleştirilecektir. Süreç çoklukla uygulama yapılacak bölgenin paklığı ile başlar. Penis ucunu çepeçevre saran sünnet derisi cerrahi olarak (makas yahut bistüri ile) kesilir, mukoza denilen penisin iç derisi de yaklaşık 3-10 mm kalacak biçimde çepeçevre kesildikten daha sonra geride kalan deri penisin mukozasına emilebilen dikişlerle dikilir yahut kimi steril kimyasal yapıştırıcılarla yapıştırılır.

İşlemin kestirimi müddeti ve muvaffakiyet oranı: Ameliyatın müddeti olağan kurallar altında 10-30 dakika içinde olup ameliyatın seyrine ve hasta faktörlerine bağlı olarak bu mühlet değişebilir. Sürecin başarısı fazla olan sünnet derisinin çıkarılması olarak kabul edilir ve başarısı % 95-100 içinde değişmektedir.

İşlemden beklenen yararlar: Sünnetin faydaları; daima penis ucu paklığı sağlaması, cinsel münasebetle bulaşan sifiliz, gonore, herpes ve AIDS üzere hastalıkların bulaşımının engellemesi ve bu hastalıkların yayılımını önlemesi, penis başı ve rahim ağzı kanserlerinden muhafazasıdır.

Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek olası riskler:

Bu tedaviyi almayı reddedebilirsiniz. Bu tedaviyi almak isteğe bağlıdır ve reddettiğiniz takdirde size

uygulanan tedavide ya da bundan daha sonra kliniğimizde size karşı davranışlarımızda rastgele bir değişiklik olmayacaktır. Sünnet olmayı gerektiren mümkün risk faktörleri var ise (sünnet derisi enfeksiyonu gibi) ilerleyebilir, deri altı apsesi oluşabilir. Sık idrar yolu enfeksiyonu görülebilir, az de olsa penis kanseri gelişebilir.

İşlemin mümkün komplikasyonları

Bu hastalığın cerrahi tedavisi sırasında ve daha sonrasında hayati risk oluşturacak komplikasyonlar beklenmemektedir. Lakin epey enderde olsa aşağıdaki durumlar muhtemeldir.

Genel Anesteziye Bağlı Komplikasyonlar:

 1. Atelektazi: Akciğerlerde küçük alanlarda sönme oluşabilir, bunlar akciğer enfeksiyonu riskini arttırabilir. Bu durum antibiotik tedavisi ve fizyoterapi gerektirebilir.
 2. Entübasyon zorluğu ve trakeostomi gerekliliği: Anestezi için ağızdan nefes borusuna yerleştirilmesi gereken tüp yerleştirilemez ise zarurî kalındığında boğazın ön kısmından yapılan kesi ile bu tüpün yerleştirilmesi (trakeostomi) gerekebilir. Bu tüpün ameliyattan daha sonra da bir süre kalması gerekebilir ve bu tüp ile ilgili kimi problemler vakit içinde gelişebilir.
 3. Hem lokal birebir vakitte genel anestezi bir ekip genel riskler taşımaktadır. Genel anestezi ya da sedasyonun (sakinleştirme) her çeşidinin epeyce azda olsa birtakım komplikasyonlara (olumsuz sonuç) yol açma mümkünlüğü vardır.
Ameliyata ilişkin komplikasyonlar:

 1. Kanama: en sık görülen komplikasyonlardan biridir. Çoklukla küçük kanamalar formundadır ve kanayan yerin baskılanması yahut bölgeye yapılan lokal tedavilerle denetim edilebilir. Çok kanamalar %0,6 oranında görülür ve dikilerek tedavi edilebilir. Aspirin almış yahut kanama bozukluğu olan olgularda yapılmış sünnetlerde kanama riski daha fazla olduğu görülmektedir.
 2. Enfeksiyon: Sıklığı %0,2-0,4 içinde değişmektedir. Antibiyotik tedavisine uygun cevap verir..
 3. Kötü kozmetik görünüm: Sünnet derisinin yetersiz kesilmesi kararı ortaya çıkabildiği üzere, penis derisinin çok kesilmesi de deri açısından penisin çıplak kalmasına niye olur. Penis gövdesinden çok deri eksizyonuna bağlı gömülü ya da çadır penis ortaya çıkabilir. Penis gövde derisinin çok kesilmesi ile birlikte sünnet iç derisinin yetersiz kesilmesi kararı kontraktür gelişir ve bu olgularda sekonder fimozis ismi verilen durum gelişebilir.
 4. Penil amputasyon: Sünnete bağlı amputasyon nadiren görülür, fakat glans ucunun kesilmesi ender değildir. Bilhassa klemple yapılan klâsik sünnetlerde sık görülür. Glans ucunun kesilmesi konservatif tedavi edilirken, amputasyon için reimplantasyon gerekir.
 5. İdrar retansiyonu: Sünnet daha sonrası sıkı bandaja bağlı idrar yollarında tıkanmaya ve yol açabilir. Daha büyük çoçuklarda ağrı ve kaygı üriner retansiyona yol açabilir.
 6. Psikolojik bozukluklar: Bilhassa 3-6 yaş ortası ve/veya uygun olmayan şartlarda yapılan sünnetlerden daha sonra çoğunlukla oluşur.
Hastanın sıhhati için kritik olan ömür usulü teklifleri:

Özellikle birinci bir hafta çok aktivitelerden ve penis bölgesine direkt bir travmaya niye olabilecek hareketlerden kaçınılmalıdır. daha sonrasında hastanın ömür şeklinde rastgele bir kısıtlama ve değişiklik yapmasına gerek yoktur.

İşlem daha sonrası kullanılacak ilaçlar ve değerli özellikler:

Sünnet daha sonrası penis sargısı çoklukla ikinci günde çıkartılır. Lokal anestezi yapılmış olsa da hekiminiz size ağrı kesici olarak nonsteroid antiinflamatuar yahut parasetamol kümesi ağrı kesici ilaçlar verebilir. Ayrıyeten sargının açılmasından daha sonra kullanılacak lokal uygulanan krem ve pomadlar verebilir. Aspirin üzere kan sulandırıcı ilaçlar kullanılmamalıdır. Sünnetten bir hafta daha sonra tabip denetimi gerekmektedir.

Gerektiğinde birebir mevzuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceği: Acil durumda ve mesai saatleri haricinde kliniğimizin acil servisine müracaat edilebilir.

*Hastaya ilişkin tüm tıbbi ve kimlik ayrıntılarınız kapalı tutulacaktır ve araştırmalarda yayınlansa bile kimlik ayrıntılarınız verilmeyecektir, lakin yoklama yapanlar, etik heyetler ve resmi makamlar gerektiğinde tıbbi detaylarınize ulaşabilir.

*Tıbbi çalışma, tıbbi araştırma ve hekim eğitiminin ilerletilmesi için medikal kayıtlarınızdan hasta hakları yönetmeliğindeki hasta saklılığı kurallarına bağlı kalınması koşuluyla klinik bilgiler gözden geçirilebilir. Araştırma sonuçları hasta kapalılığını koruduğu sürece medikal literatürde yayınlanabilir. bu biçimde bir çalışmaya katılmayı kabul etmeyebilirsiniz, bu durumda rastgele bir biçimde tedavi olumsuz tarafta etkilenmeyecektir.

*Fotoğraf/İzleyiciler: Yapılacak ameliyat, bedenin uygun kısımları dahil olmak üzere bilimsel, tıbbi ya da eğitim maksadıyla fotoğraflanabilir ya da görüntü kaydına alınabilir. bununla birlikte, tıbbi eğitimi geliştirmek faydasına ameliyat esnasında ameliyat odasına nitelikli gözlemciler alınabilir.


SÜNNET hakkında kısa Notlar:

 • Sünnet derisi altında enfeksiyon vardır. Sünnet derisi tam açılamamakta ve beyaz renkli akıntı olmaktadır..
SÜNNET

 • Lokal ( Bölgesel ) anestezi uygulanır.
 • Anestezi sağlandıktan daha sonra operasyon bölgesi temizlenir ve steril hale getirilir, penisin ucunda, idrar çıkış deliğini kapatan ve o bölgede kapalı boşluk oluşturan cilt katlantısının kesilerek alınmasıdır. Kanamalar durdurulduktan daha sonra Kalan kısımlar birleştirilip sütüre edilir.
Girişimin yapılmaması durumunda neler olabilir?:

 • Sünnet derisi enfeksiyonu ilerleyebilir. Deri altı apse oluşabilir. Sık enfeksiyona bağlı az de olsa penis kanseri gelişebilir. İleri cerrahi ve medikal tedaviler gerekebilir.
• Tedaviye karşılık vermeyen fimozis (sünnet derisi yapışıklığı), sık idrar yolu enfeksiyonu

geçirilmesi, vezikoüreteral reflü (idrarın mesaniçin böbreğe geri kaçışı), işeme bozukluğu ve

balanit (penis başı enfeksiyonu) varlığında planlanarak, parafimozis (sünnet derisinin geri

çekilmesi ve yerine getirilememesi durumunda kanlanmanın bozulması) varlığında ise acilen

yapılması gereklidir.

• Sürecin başarısı fazla olan sünnet derisinin çıkarılması olarak kabul edilir. Sürecin başarısı %

95-100 içinde değişmektedir.

Bu Operasyonun taşıdığı kimi riskler/ komplikasyonlar mevcut olup bunlar aşağıda belirtilmiştir.

KOMPLİKASYONLAR

 • Operasyonun daha sonrası sürecin uygulandığı bölgede ödem ve kanama olabilir. Bu durumda ek tedavi uygulanabilir ( < % 0,1).
 • Anestezi bölgesinde ödem ve morluk oluşursa , vakit içinde kaybolacaktır.
 • Enfeksiyon ( Çok az ) gelişebilir. Bu durumda antibiyotik tedavisi uygulanabilir.
 
Üst