(prp) uygulamasında hedef nedir?

Bilgin

Global Mod
Global Mod
PRP, “Platelet Rich Plasma platelet istikametinden zenginleştirilmiş plazma uygulaması” ismi verilen tedavi usulünün kısaltılmış ismidir. Bu uygulama, şahıstan alınan küçük ölçüdeki kanın özel bir tüpe konularak santrfüj sürecine tabi tutulduktan daha sonra bileşenlerine ayrıştırılması ve elde edilen az ölçüdeki “platelet istikametinden zenginleştirilmiş plazma”nın (PRP), bir daha birebir şahsa enjeksiyon yoluyla geri verilmesini temel alır.

(PRP) uygulamasında gaye nedir?

Plateletler – yahut başka ismiyle trombositler—vücudumuzdaki hasarlı dokuların tamirini ve doğal hallerine dönmelerini sağlamak için gerekli olan “büyüme faktörlerini” yapısında barındıran kan bileşenleridir. Dokularımızda rastgele bir hasar oluştuğunda kanımız plateletleri bu dokuya toplayarak bir tamirat süreci başlatır, PRP uygulamasının gayesi ise bu gaye dokuya kan deveranı ile taşınabilecek olandan fazlaca daha fazla sayıda plateleti verebilmektir, bu biçimdece hasarlı dokunun tamiratı da bu kadar süratle ve kuvvetli bir biçimde başlar ve daha çabuk sonuçlanır, zira PRP ile elde edilen plateletlerin yoğunluğu kandakinden 2 ila 4 kat fazladır.

Pratikte PRP uygulaması nasıl yapılır?

Uygulamanın yapılacağı bireyden 2 yahut 3 tüp ( 16-23 ml) kan alınır, santrfüj aygıtında plateletleri ayrıştırılır. Ayrıştırılan plateletler kitteki tüpün içersinde ağırlaşıp birikir ve PRP denilen bir kan eseri ortaya çıkar. Bu eser (PRP) dolgu yahut mezoterapi üzere yollarla deriye uygulanır, deriyi gençleştirici tesiri uygulamanın daha sonrasındasında parlak ve canlı bir görünümle bariz hale gelir.

Maske de mezoterapi sistemi kadar gençleştirici bir tesir sağlıyor mu?

Sağlar. Zira dolgu yahut mezoterapi yoluyla uygulanan PRP kolaylık sağlamak açısından kağıt bir maskeye emdirilerek uygulanmaktadır, deriye ne yolla verilirse verilsin tesirini gösterecektir. Ayrıyeten PRP yalnızca gençleştirmede değil güzelleşmeyen yaralarda, açık yaralarda, çene implantlarında ve emsal biroldukca alanda da kullanılabilir.

PRP’nin maksadı yara güzelleşmesini sağlamak mıdır? Derinin gençleşmesi ile yara güzelleşmesi içindeki ilgi nedir?

Derimizin yaşlanması birebir faydalanma sürecinde olduğu üzere birtakım fizikî özelliklerini kaybetmesinden kaynaklanır. Bu niçinle derimizi gençleştirmeye yönelik uygulamalarda aslında bedenimizin bir yarayı güzelleştirirken yaptıklarını çeşitli prosedürlerle taklit ederiz. Örneğin lazer, peeling üzere prosedürlerle derimize limitleri muhakkak, yavaşça bir hasar verir ve bu hasarı derimizi süratle uygunlaştırmak için tetikleyici bir güç olarak kullanırız, bu hasar daha sonrasında büyüme faktörleri salınır ve güzelleşme süreci başlar. Dermokozmetik eserler de benzeri biçimde derimizi bir daha yapılandıran hususların yahut sentetik olarak elde edilmiş büyüme faktörlerinin bir güzelleşme süreci başlatmasını sağlarlar.

Derideki bir hasarı en tesirli, en süratli ve en doğal halde onarabilecek olan yapı, bir daha derinin ilişkin olduğu bütünün bir modülüdür, bu niçinle plazma uygulaması damarlarımızda dolaşan bu sihirli gücü harekete geçiren bir yol olarak gelişmiştir.

Yeni bir formül midir? Hangi alanlarda uygulanmaktadır?

PRP uygulaması hücresel tedavinin uygulama alanlarından sırf biridir. Yeni bir yol değildir; dental (diş) implantlarla başlayan uygulama alanları estetik tıp, ortopedi, güzelleşmeyen yara tedavisi üzere alanlarda süratle yayılmaktadırir. Yakın bir gelecekte kronik ağrı tedavisinde, tendon hasarlarında, romatizmal yakınmalarda PRP kullanmasına ilişkin fazlaca sayıda bilimsel çalışmanın yayınlanması beklenmektedir.

PRP uygulaması bir cins kök hücre tedavisi midir?

Kök hücre tedavisi yahut hücresel tedavi bir faydalanma yahut hastalığı tedavi etmek gayesiyle hasar görmüş olan bir organa yeni hücrelerin tanıtılması manasına gelmektedir. PRP uygulamasında ise hasarlı dokunun tamiri için tamiri başlatan ve uyaran bir faktör olarak plateletlerden yararlanılmaktadır, iki uygulama bu manada birbirinden farklıdır.

Hastanın kendi kanının süreçten geçirilip hastaya yine verilmesi emniyetli bir uygulama mıdır?

PRP uygulaması “otolog” dur, yani kullanılan plateletler hastadan kendisinden alınanlardır, ayrıyeten kanın alınması, plateletlerin ayrıştırılması üzere süreçler steril ve kapalı bir kit sayesinde yapılmaktadır, yani dışarıdan da bir bulaşma riski yoktur. Bunların haricinde, verilen plateletlere eklenen hiç bir şey mevcut değildir. Bu niçinlerle uygulama büsbütün inançlıdır.

Bu tedavinin uygulanması ne kadar sürüyor? Özel bir şart gerekiyor mu?

Toplamda yaklaşık 30 dakikalık bir uygulamadır. Kolay kolay, acısız halde uygulanır.

PRP uygulamasında olumlu tesir ne vakit görülür?

Uygulamadan daha sonrasında ciltte sağlıklı bir parlaklık ortaya çıkar. ondan sonrasında bu parlak görünümde biraz gerileme olur, lakin 3 yahut 4 uygulamadan daha sonra (yani 1 kür uygulandıktan daha sonra) kalıcı bir tesir bariz hale gelir.

Tesirin tam olarak sağlanması için kaç uygulama yapmak gerekir?

Tam tesir toplam 3 yahut 4 uygulamadan, yani bir kür tamamlandıktan daha sonra kalıcı bir ışıltı, bir toparlanma formunda ortaya çıkacaktır.

Bir kür ile elde edilen olumlu sonuçlar daha sonradan büsbütün kaybolur mu?

Kaybolmaz, fakat 3 yahut 4 uygulamadan oluşan kürleri her 10-12 ayda bir yinelamak gerekir. Bu durumda uygulanan kürlerin tesiri kalıcı bir gençleştirici tesire muadildir. Yani her 15 günde bir yapılacak 3 yahut 4 uygulamadan oluşacak bir kür ortalama olarak her yıl yenidenlanmalıdır.

PRP uygulamasının en değerli avantajı nedir?

Sağlanan gençleştirici tesirin dolgu ve emsal uygulamalarda elde edilen tesirler üzere yalnızca makul alanlara ağırlaşmış olmaması, derinin daha büyük bir kısmına yayılması ve daha kalıcı olmasıdır. Başka prosedürlerle sağlanan olumlu sonuçlar belirli bir süre devam eder, lakin PRP’nin olumlu sonuçları büsbütün uygulanan şahsa aittir. Kaybolup gitmez.

PRP uygulaması acı verir mi?

PRP uygulaması maske haricinde enjeksiyonla yapılır. Kan alınması esnasında duyulan rahatsızlıktan daha büyük boyutta bir acı hissi beklenmez. PRP ile mezoterapi uygulaması sıklıkla derinin 1,5 mm altına yapılır, deriye hacim kazandırmak içinse daha derin uygulama yapmak gerekir, lakin bu uygulamalarda dışarıdan sürülen anestezik kremler acı hissini maniler.

PRP uygulamasından beklentiler neler olmalıdır?

Kozmetik emelli PRP uygulaması biroldukca beklentiyi karşılayacak üstün özelliklere sahiptir. Zira;

1) Uzun tesirlidir

2) Deriyi en doğal halde bir daha canlandırır, yapılandırır.

3) Kolay ve inançlı biçimde uygulanır.

4) Yalnızca yeni kolajen oluşumunu değil, derinin tüm yaşamsal fonksiyonlarını dayanaklar.

5) Kırışıklıkları ve çizgilleri deriyi “doldurarak” değil “gençleştirerek” giderir.

6) Birinci uygulamadan daha sonrası sağlanan parlak sağlıklı görünüm bir süre daha sonra hafifçeçe gerileyebilir, bunun için ardışık uygulamalar yapılmalı ve genleştirici tesirin yığılmasını sağlamalıdır.

7) 3 yahut 4 uygulamadan oluşan kürler her 10-12 ayda bir defa yenidenlandığında kalıcı sayılabilecek kadar uzun tesirli bir gençleştirici tesiri sağlanmış olacaktır.
 
Üst