Masuralı ne demek ?

Kutuplar

Global Mod
Global Mod
Masural ne demek?

Masural, 18. yuzylda Ispanya'da ortaya ckt ve gunumuzde hala calsmalarla kullanlmaktadr. Masural, bir tur kulturel gecis olarak gorulmektedir ve bu gecisin urunlerinin temel ozelligi, toplumsal ve kulturel degisimin, ortaya ckan farkl kulturlerin birbirleriyle karslastklar ve karstklar anlamna gelmektedir.

Masuralnn Tanm

Masural, bir cesit kulturel gecis olarak tanmlanmaktadr. Ksaca, bu, toplumlarn kendilerini ifade etme ve kendilerini gelistirme yeteneklerini kulturel olarak paylasmalarn icerir. Bu surec farkl kulturlerin birbirleriyle karslasmas, karsmas ve birbirleriyle etkilesim kurmasn icerir. Masural'nn temel ozelligi, toplumsal ve kulturel degisimin ortaya ckmasna ve bu degisimin, farkl kulturlerin birbirleriyle etkilesim kurmasna neden olmasdr.

Masuralnn Tarihcesi

Masural, 17. yuzylda Ispanya'da ortaya ckt. Bu surec, ozellikle farkl kulturlerin birbirleriyle etkilesim kurmasnn onunu act. Masuralnn onemli ozelligi, insanlarn toplumsal ve kulturel farkllklara baks acsn degistirmesidir. Ispanyollar, bu surecten faydalanarak kendilerini ifade etme ve kendilerini gelistirme yeteneklerini paylastlar.

Masuralnn Anlam

Masural, farkl kulturlerin birbirleriyle etkilesim kurmasnn ve toplumsal ve kulturel degisimin onunun aclmasnn onemli bir ozelligidir. Masural, insanlar arasnda toplumsal ve kulturel farkllklarn karslkl anlays ve isbirligi ile cozulmesini saglar. Masuralnn temel amac, toplumun kulturel kimligini, gelisimini ve zenginligini koruyabilmesidir. Masuralnn ozunde, kulturel degisimin onunun aclmas vardr.
 
Üst