İlkyardım

Bilgin

Global Mod
Global Mod
GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

 1. İlkyardım Nedir?
 2. Herhangi bir hastalık yahut kaza kararı sıhhati tehlikeye girmiş olan şahsa,
 3. Olay yerinde
 4. Sağlık çalışanı gelinceye kadar
 5. Durumun berbatlaşmasını önlemek amacıyla
 6. Tıbbi araç gereç aranmaksızın eldeki imkanlar ile yapılan ilaçsız uygulamalardır.
 1. Acil Tedavi Nedir
Acil tedavi ünitelerinde ya da olay yerinde, hasta/yaralıya hekim ve sıhhat çalışanı tarafınca yapılan tıbbi müdahalelerdir.

 1. İlkyardım ve Acil Tedavi içindeki Fark Nedir?
 2. Acil tedavi ; işin uzmanları tarafınca yapılan her türlü ileri teknik ve ilaç kullanılarak yapılır.
 3. İlkyardım ; bu hususta eğitim almış her insanın, olayın olduğu yerde bulabildiği gereçleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.
 1. İlkyardımcı Kimdir?
 2. İlkyardım tarifinde belirtilen hedef doğrultusunda;
 3. Hasta yahut yaralıya mevcut araç ve gereçlerle
 4. İlaçsız uygulamaları yapan
 5. İlkyardım eğitimi almış şahıslardır.
 1. İlkyardımcının Öncelikli Gayeleri Nelerdir?
 2. Ortam güvenliğini sağlamak
 3. Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
 4. Yaşamsal işlevlerin sürdürülmesini desteklemek
 5. Hasta / yaralının durumunun berbata gitmemesi için gereken tedbirleri almak
 6. İyileştirmeyi kolaylaştırmak.
 1. İlkyardımcının Özellikleri
 2. İnsan bedeni ile ilgili temel bilgilere sahip olmalı
 3. Önce kendi can güvenliğini korumalı
 4. Sakin olmalı, paniğe mani olabilmeli
 5. Kendine inançlı olmalı
 6. Olay yerine hakim olmalı
 7. Eldeki imkanları âlâ değerlendirebilmeli
 1. Pratik olmalı
 2. Olayı anında ve yanlışsız olarak haber verebilmeli
 3. İyi bir bağlantı maharetine sahip olmalı
 4. Çevredeki bireyleri organize edebilmeli
 1. İlkyardımcının Bağlı Olduğu Etik Kurallar
 2. Yeterli bilgi ve maharete sahip olmalı ve bunları daima yenilemelidir
 3. En güzel seviyede ilkyardım verebilmek için kendini formda tutmalıdır
 1. İlkyardımcı sıhhat çalışanı değilse sıhhat işçisi üzere davranmamalıdır. Kendi nazaranv ve yetkilerinin dışına çıkmamalıdır
 2. Önce kendisinin ve etrafının güvenliğini sağlamalıdır
 1. Çok sayıda Hasta / yaralıya müdahale etmek zorunda ise evvelar haricinde hiç bir ayırım yapmamalıdır
 2. Hasta / yaralının kendisine emanet ettiği eşyalardan sorumlu olmalıdır
 3. Hizmeti karşılığında maddi çıkar beklememelidir
 1. Hasta / yaralıya ve etrafa güvenlik ve huzur duygusu vermelidir
 2. gorevini tamamlayıncaya kadar hasta yaralıları izlemeli ve yalnız bırakmamalıdır
 1. İlkyardımın Temel Uygulamaları Nelerdir?
 • İlkyardımcının temel vazifeleri
Korumak, Bildirmek, Kurtarmak

( K. B. K. )


olarak tabir edilir

 1. 1) Koruma
 • Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını yada öteki kazaların oluşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirmek
 • Olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek inançlı bir etraf oluşturmak
 • İlkyardım eğitimi olmayan şahısları olay yerinden uzak tutmak
 • Bilinçsiz müdahalelere müsaade vermemek.
 1. 2) Bildirme
 • Olay / kaza mümkün olduğu kadar süratli bir biçimde telefon aracılığı ile fiyatsız telefon çizgisine sahip olan 112 ye bildirilmelidir.
 1. 112 Aranması Sırasında Nelere Dikkat Edilmeli
 • Sakin olunmalı
 • 112 merkezi tarafınca sorulan sorulara net ve manalı karşılıklar verilmelidir ;
 • Kesin yer ve adres ayrıntıları verilirken , olayın olduğu yere yakın bir caddenin yada fazlaca bilinen bir yerin ismi verilmelidir ,
 • Kendinizi tanıtmalı ve telefon numaranız istenirse verilmelidir
 • Hasta/yaralı(lar) ın ismi ve olayın tarifi yapılmalıdır,
 • Hasta/yaralı sayısı ve durumu bildirilmelidir,
 • Eğer rastgele bir ilkyardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiği belirtilmelidir,
 • 112 çizgisindeki sıhhat çalışanı tarafınca verilen talimatlar yerine getirilmeli
 • 112 sınırında bilgi alan sıhhat işçisi , gerekli olan tüm ayrıntıları aldığını söyleyinceye kadar telefon kapatılmalıdır.
 1. 3) Kurtarma ( Müdahale )
 • Olay yerinde hasta / yaralılara müdahale süratli fakat sakin ve kendinden emin bir biçimde yapılan ilkyardımdır.
 1. İlkyardımcının Müdahale İle İlgili Yapması Gerekenler
 • Hasta / yaralıların durumunu seri bir biçimde pahalandırmak (ABC) ve öncelikli müdahale edilecekleri belirlemek
 • Hasta/yaralının dehşet ve telaşlarını gidermeli , sakinleştirmeli.
 • Etraftaki insanları yanlışsız bir biçimde yönlendirip organize etmeli.
 • Bilgisini kullanarak Hasta / yaralıya gerekli müdahalelerde bulunmak
 • Kırık kemik varlığında yerinde tesbit etmek
 • Hasta / yaralıyı sıcak tutmak
 • Hasta / yaralının yarasını görmesine müsaade vermemek
 • Hasta / yaralıyı hareket ettirmeden ( epeyce zarurî kalınırsa en az ziyan nazarancek biçimde hareket ettirilebilir ) müdahale yapmak (Ancak, ağır hasta / yaralı bir kişi hayati tehlikede olmadığı sürece asla yerinden kıpırdatılmamalıdır.)
 • Hasta / yaralının en uygun tekniklerle en yakın sıhhat kuruluşuna sevkini sağlamak (112)
 1. Hayat Kurtarma Zinciri Nedir?
 • Hayat kurtarma zinciri 4 halkadan oluşur. Son iki halka ileri hayat takviyesine aittir ve ilkyardımcının misyonu değildir.
 • 1.Halka – 112 ye haber verme
 • 2.Halka – Olay yerinde yapılan Temel Yaşam Desteği
 • 3.Halka – 112 Ambulans takımlarınca yapılan müdahaleler
 • 4.Halka – Hastane acil servisleridir
 1. İlkyardımın ABC si ;
 • Bilinç denetim edilmeli, şuur kapalı ise aşağıdakiler süratle değerlendirilmelidir:
 • “Uluslararası standartlarda ABC harfleri İngilizce
 • Airway ( Havayolu ) Breathing ( Solunum) Circulation ( Dolaşım ) sözcüklerinin baş harflerinden oluşmaktadır.
 • A. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
 • B. Solunumun kıymetlendirilmesi ( Bak-Dinle-Hisset)
 • C. Dolaşımın kıymetlendirilmesi (Şah damarından 5 saniye nabız alınarak yapılır.
 
Üst