Izafiyet kavramı nedir ?

Kutuplar

Global Mod
Global Mod
Izafiyet Kavram Nedir?

Izafiyet kavram, ozellikle fizik ve matematik alanlarnda uygulanan, dort boyutlu evrenin kurallarn ve geometrisini tarif eden bir konsepttir. Kokenleri, 17. yuzylda Isaac Newton'un calsmalarna kadar uzanr. Bu kavram, evrenin dort boyutlu bir yapya sahip oldugunu ve bu yapnn her bolumunun birbiriyle iliskili oldugunu varsayar.

Tanm

Izafiyet kavram, evrenin her kosesinin birbiriyle iliskili oldugunu ve her bir kosenin ozelliklerinin digerlerini etkiledigini varsayar. Kavram, evrenin her kosesindeki bolumleri, ornegin yercekimi, enerji, kutle, hz ve mesafe, arasndaki iliskileri tanmlayan matematiksel bir model olarak tanmlanr. Bu model, evrenin dort boyutlu bir yapya sahip oldugunu ve her bolumun birbiriyle iliskili oldugunu varsayar.

Sartlar

Izafiyet kavramnn onemli sartlarndan biri, kutle-enerji esitligidir. Bu, herhangi bir nesnenin kutlesinin, o nesnenin hzna bagl olarak enerjiye donusebilecegini belirten bir denklemdir. Kutle-enerji esitligi, Einstein tarafndan 1905 ylnda tanmlanmstr ve izafiyet kavramnn temelini olusturur.

Uzay-zaman Kavram

Bir diger onemli kavram ise zaman-uzay kavramdr. Zaman-uzay kavram, evrenin zamansal ve uzaysal bir yapya sahip oldugunu varsayar ve Evansiyonun unlu esitliklerini icerir. Bu esitlikler, izafiyet kavramnn temelini olusturur ve evrenin dort boyutlu bir yapda oldugunu belirtir.

Sonuc

Izafiyet kavram, fizik ve matematik alanlarnda uygulanan, evrenin dort boyutlu bir yapya sahip oldugunu ve her bolumun birbiriyle iliskili oldugunu varsayan bir konsepttir. Kutle-enerji esitligi ve zaman-uzay kavram, bu kavramn temelini olusturan iki onemli konsepttir.
 
Üst