Covid – 19

Bilgin

Global Mod
Global Mod
COVİD 19 HAKKINDA

SARS-CoV-2 virüsünün niye olduğu Covid -19 tanısı, ateş, baş ağrısı, öksürük, koku ve tat almada bozukluk, yorgunluk, halsizlik, beden ağrıları üzere kimi semptomlar ve muayene bulguları yanında, röntgen bulguları, Covid-19 PCR , Covid-19 antikorları ve öteki laboratuvar testleriyle konulmaktadır.

Covid-19 Hastalığına yönelik laboratuvar testleri, direkt virüsü tespit etmek için yapılabildiği üzere, bedenin virüse karşı oluşturduğu spesifik antikorların gösterilmesi ile de yapılabilir;

 1. Virüsün kendisini (viral ribonükleik asit [RNA]) tespit eden PCR TESTİ
 2. Vücudun virüse verdiği karşılığı (serolojik antikorlar) tespit eden ANTİKOR TESTİ
İçindekiler

 • PCR testi nedir?
  • PCR testi kararı ne vakit çıkar?
 • Antikor testi nedir?
  • Antikor testi nasıl yapılır?
  • Antikor testi tek başına teşhis için kâfi midir?
 • Covid-19 Antikor testi sonuçları nasıl değerlendirilmelidir?
  • NEGATİF TEST (< 1.40 NEGATİF) :
  • POZİTİF TEST (>=1.40 POZİTİF) :
 • COVID-19 Süratli teşhis testi nedir?
 • Antikor testlerinin kullanımlarının önerildiği durumlar nelerdir?
 • Hızlı teşhis testleri inançlı midir?
 • Covid-19 PCR negatif kararına güvenilmeli midir?
 • Enfekte bireyde aşağıda belirten faktörler negatif sonuca niye olabilir:
 • Covid-19 PCR müspet kararında ne yapılmalıdır?
 • PCR ve Antikor Test sonuçlarının Klinik Önemi
PCR testi nedir?

Test için evvela hastanın burnundan ve boğazından özel çubuklarla sürüntü metodu ile örnek alınır. Alınan sürüntü örnekleri virüs taşıma ortamı olarak da bilinen özel sıvılar içerisinde testin yapılacağı laboratuvara ulaştırılır. Polimeraz zincir tepkisi (PCR) prosedürü kullanılarak, nükleik asit amplifikasyonu yoluyla Covid-19 virüs RNA’sını tespit edilmesiyle yapılmaktadır.

 • Sonuç NEGATİF ise, Covid-19 (SARS-CoV-2) virüs gereci tespit edilemedi.
 • Sonuç MÜSPET ise, Covid-19 (SARS-CoV-2 ) virüs gereci tespit edildi.
PCR testi kararı ne vakit çıkar?

Laboratuvar kaideleri ve test yoğunluğa bakılırsa 3- 4 saatte sonuçlanmakla bir arada, testin yinelanması gerekebileceğinden 1 güne kadar uzayabilmektedir.

Antikor testi nedir?

Antikorlar, bağışıklık sisteminin bedenin kendisine tehditleri tanıyarak, ortadan kaldırmasına yardımcı olan protein yapısında immünglobülinlerdir. Bağışıklık sistemimiz Covid -19( SARS-CoV-2) virüsüne karşı korunmak için de, muhakkak antikorlar oluşturmaktadır.

Antikor testi nasıl yapılır?

Antikor Bağışıklık Testi ile laboratuvarda otonalizörlerde referans formüllerle kan numunesinde Covid -19 virüsü Spesifik IgG antikorları ölçülmektedir. Laboratuvarın çalışma günleri ve seanslarına göre değişmekle bir arada kan numunesinin verildiği günde sonuçlanmaktadır. Bu test kararı, bireye Covid-19 virüsü bulaşıp bulaşmadığını ya da virüs bulaşarak enfekte olan yahut hastalanarak düzgünleşmiş şahıslarda IgG antikoru gelişip gelişmediğini göstermektedir. Covid-19 inkübasyon periyodunun 5 gün olduğu, bu mühletin 2-14 gün içinde değişebildiği öngörülmektedir. ötürüsıyla IgG antikorları da 11-14 günde müspet olarak tespit edilmektedir.

Antikor testi tek başına teşhis için kâfi midir?

Covid-19 Antikor testi, klinik tablo, Covid PCR kararı ve öteki laboratuvar testleriyle birlikte, Covid enfeksiyonunun teşhisine yardımcı olmak emeliyle kullanılabilir. Covid -19 Antikor testinin sonuçları teşhis için tek başına kullanılmamalıdır. Covid-19 IgG antikorlarının sürekliliği geçmişte enfekte olup, güzelleşen ve muhtemelen bağışıklık kazanan bireylerin tespit edilmesine imkan tanır. SARS-CoV-2 enfeksiyonu geçiren ve daha sonrasında güzelleşen bireylerin gelecekte SARS-CoV-2 enfeksiyonundan büsbütün yahut kısmen korunup korunmayacağı ya da kollayıcı bağışıklığın ne kadar süreceği tam olarak bilinmemektedir.

Virüs bulaştıktan daha sonra yaklaşık 7. günde IgM,

14.gün IgG pozitif olarak tespit edilebilmektedir.

IgM yaklaşık 21. güne kadar,

IgG daha uzun müddet (40 gün ve üzeri) pozitif
olarak devam etmektedir.

Antikor testlerinin kullanımlarının önerildiği durumlar nelerdir?

 1. Klinik bulgulara karşın, PCR testi negatif saptanan şahıslarda tanıyı destekleyici test olarak,
 2. Temaslı takibinde PCR testi ile bir arada ,
 3. Yüksek riskli kümelerin çalışma tertibinin planlanmasında,
 4. İmmün Plazma Tedavi hazırlığında kullanılmaktadır.
PCR ve Antikor Test sonuçlarının Klinik Önemi


PCR

IgM

IgG

Klinik Önemi

Negatif

Negatif

Negatif

Virüsle hiç karşılaşmamış ve bağışıklık oluşmamış.

Pozitif

Negatif

Negatif

Virüsle karşılaşmış, klinik öncesi yahut klinik faz, asemptomatik

Pozitif

Pozitif

Negatif

Enfeksiyonun akut fazı (5.-10 günler arası)

Negatif

Pozitif

Negatif

Enfeksiyonun etkin fazı (5.-10.günler arası).

PCR yenidenı önerilir.

Negatif

Pozitif

Pozitif

Enfeksiyonun faal fazı (14.günden daha sonra).

PCR tekrar önerilir.

Pozitif

Pozitif

Pozitif

Enfeksiyoun faal fazı

Negatif

Negatif

Pozitif

Geçirilmiş enfeksiyon
 
Üst