Afete hazırlık

Bilgin

Global Mod
Global Mod
AFETLERDE EN AZ ZARAR

Afet öncesi hazırlık

Afet anında müdahale

Afet daha sonrası müdahale

AFETE HAZIRLIK

Yapıların yapısal durumu iyileştirilmeli

Erken ikaz ve tedbire sistemleri kullanılmalı.

Tüm bireylerde afet ve afetle uğraş şuuru geliştirilmeli.

Afet sırası ve daha sonrası gerçekleştirilecek hareket ve müdahale formunun belirlendiği planlar öncesinden

hazırlanmalı.

*Departman/Servis/Birimlerin Müdahale Prosedürleri

Acil Müdahale Planı Aktivasyonunda

Departman/Servis/Birim İdaresi ve Faaliyetleri

* Olaya özel planlar

Gelişen Afet ve Acil Durum Çeşidine Uygun

Müdahale ve Tahliye Planları

DİYALİZ ÜNİTELERİ MÜDAHALE VE TAHLİYE PLANI

* Plan; net, sıradan ve uygulanabilir olmalıdır. (Olaya özel kullanım)

* Merkezin, bulunan katın ve alanların yerleşim krokisi olmalı.

* Birincil yol ve çıkışlar düşünülmüş, çıkışlar açıkça işaretlenmiş ve aydınlatılmış olmalıdır.

* Kaçış yolları tahliye edilecek çalışanın ve hastaların çıkışına yetecek kadar geniş olmalıdır. Aynı

anda yan yana kaç işçinin hareket edebileceği hesaplanmalı

* Acil çıkışlar; Kaçışa pürüz olacak ögelerden temizlenmiş olmalıdır.

* Tahliye yolları üzerinde hasta taşımayı kolaylaştırıcı ekipman bulundurulmalıdır

* İrtibat sistemi ve irtibat ögeleri belirlenmeli telefon irtibatının kesintiye uğrama riski

unutulmamalı.

* Tahliye sorumlusu belirlenmelidir.

* Tahliyede vazifeli şahısların vazifesini ne vakit yapacakları, ne yapacakları, kiminle yapacakları ve

kime rapor verecekleri belirlenmelidir.

* Tahliye sırasında üniteden toplanma alanına gdolayılecek olan aygıt, gereçler evrak vb. tespit

edilmeli, listeleri planda bulunmalı ve sorumluları belirlenmelidir.

* Her katın yahut alanın binadan çıkış önceliği belirlenmeli.

* Her tahliye kümesine bir çıkış istikameti tahsis edilmeli, bir istikamete birden çok küme tahsis

edilmesi gerekiyorsa, her kümenin çıkış sırası belirlenmelidir.

* İşçi ve hastalar içinden tahliye sırasında özel ilgi gerektirenler, bir kümede toplanmalı, özel

ilgi gerektiren kümeye nezaret edecek işçi planda belirtilmelidir.

* Bina haricinde inançlı toplanma alanı,

* Bina ortasında inançlı bekleme alanları belirlenmelidir.

* Tahliye daha sonrası hareket ve tahlil seçenekleri planda belirtilmelidir.

EĞİTİM

  1. Aşama: Binada bulunanlar ve tahliye planının işleyişi kelamlı olarak anlatılır. Talep, gereksinim ve
endişeler tartışılır.

  1. Aşama: Evvelden duyurulmuş tatbikatlar gerçekleştirilir. Bu tatbikatlarda kelamlı anlatılanlar
sırasında verilen bilgiler uygulamaya konur.

  1. Aşama: Habersiz tatbikatlar gerçekleştirilir.
HASTA EĞİTİMLERİ

Merkezin yada ünitenin acil durum ve afet planı konusunda, tüm hastalar bilgilendirilmelidir ve kayıt altına alınmalıdır.

* Panik ve karışıklık yaratmadan tahliyeye katılmalarının gerekliliği

* Diyaliz sonlandırma sürecinin her zamankinden farklı olabileceği kanın setten boşaltılmadan yalnızca

iğnelerin setlerden ayrılacağı,

* Tahliye duyurusu yapılana kadar kendilerini inanca alacak biçimde yerinde kalmaları

* Tahliye sırasında bakılırsavlilerin yönlendirmeleri doğrultusunda hareket etmeleri ve gösterilen çıkış

yolunu kullanıp toplanma alanına ulaşmaları anlatılmalı

•Oturduğu yerden aygıtın kan pompası düğmesine ulaşıp kapatmalı

•Klempleri kapatarak setleri iğnelerden ayırmalı yahut setleri kesmeli

•Güvenli bir biçimde makiniçin uzaklaşarak vazifelileri takip ederek toplanma alanına ulaşmalı

•Toplanma alanına ulaşıp sıhhat grubundan yardım alana kadar diyaliz iğnelerini çıkartmamalı

* Engelli her bir kişi, engelli olmayan bir ya da daha fazla kişi ile eşleştirilir.

* Yardımcı arkadaş kendini aygıttan ayırdıktan daha sonra sorumlu olduğu arkadaşının cihazdan

ayrılmasını sağlar ve toplanma alanına da bir arada hareket ederler.

KİMLİKLENDİRME

* Tedavi altına alınan hastaların kimlik tanımlayıcı bileklik takmaları sağlanmalı.

* Hastalığını, değerli ilaçlarını ve diyalizle ilgili teknik ve tıbbi ayrıntıları içeren bir evrakın yanında

bulundurması sağlanabilir.

AFET ANINDA MÜDAHALE

DEPREM


Sarsıntı geçene kadar sağlam olduğunu düşündüğünüz bir eşyanın yanında o eşyadan daha küçük bir

pozisyonda başınızı koruyarak o eşyaya tutunun ve eşya ile birlikte hareket etmeye hazır olun.

* Sarsıntı anında soğuk kanlılığınızı koruyun mutlaka merdivenlere, asansörlere koşmayın ve cam kenarlarından, üzerinize devrilip size ziyan verebilecek eşyalardan uzak durun.

* Sarsıntı geçtikten daha sonra inançlı bir alanda talimatları bekleyin.

YANGIN

* Soğukkanlılığınızı koruyun ve kaosa mahal vermeden etrafınızdakileri uyarın. Yangın ihbar

butonuna basın

* İtfaiyeyi arayın (110) adresi hakikat verin ve biliyorsanız yangını cinsini bildirin.

* Kendinizi tehlikeye atmadan müdahale edebilecekseniz, itfaiye gelene kadar elde bulunan

imkanlarla yangına müdahale edin.

* Yangının ilerlemesi durumunda süratlice alanı terk edin. Yangın yerini terk ederken imkan var ise kapı

ve pencereleri kapatın. Ulaşabiliyorsanız gaz ve elektriği kapatın.

AFET ANINDA MÜDAHALE

TAHLİYE


İç yahut dış tesirler niçiniyle hasta, işçi ve hasta yakınları için inanç vermeyen hastanelerin bir kısım yahut tamamının boşaltılarak insanların daha inançlı bölgelere nakledilmesidir.

Amaç: Hastaları korumak, hasta bakımını sürdürmek ve çalışanların güvenliğini sağlamak

* Tahliye sonucunı Hastane Afet Yöneticisi-Başkanı verir.

* vazife yerinizi terk etmeyin ve hastaların odalarında beklemelerini sağlayın.

* Tuhaf yada tehlikeli bir durum fark ederseniz ilgili amirinizi bilgilendirin.

* Hastaları gelişmelerle ilgili bilgilendirin, hayli fazla bilgi vermekten kaçının fakat inandırıcı olun.

* Çalışanı nazaranvlendirerek ve tahliye triajı yaparak tahliyeye hazır olun.

* Denetim edilemez panik gelişirse tahliye tercih edilmese de kaçınılmazdır!

TAHLİYE TRİYAJI

T0


Yürüyebilen hastalar

Birinci sırada tahliye edilecek

Sıra halinde ve bir öncü bir artçı işçi ile süratli ve inançlı bir biçimde dışarı çıkabilen hastalar

T T1

Tek başına yürüyemeyen hastalar

İkinci sırada tahliye edilecek

Bir işçi sayesinde yürüyebilen hastalar

T T2

Yürüyemeyen hastalar

Üçüncü sırada tahliye edilecek

Sedye ile iki ya da daha fazla çalışanın taşıyabileceği hastalar

T T3

Kompleks ve ya obez hastalar

Dördüncü (son) sırada tahliye edilecek

Yatağı ve ekipmanı ile üç ya da daha fazla çalışanın tahliye edebileceği hastalar

* Afet daha sonrası zararın en kıza müddette giderilmesi ve olağan işleyişe dönülmesi kapsamlı bir iyileştirme

planıyla mümkün olacaktır.

* Afet anında ve afet daha sonrasında tüm etaplar ve uygulamalar kayıt altına alınmalı.
 
Üst